Velkommen til

www.Rusten Elektriske.no


Hjem
Hvor
Referanser
Kontakt
Nelfo
 
 
 
 
 
 
 

Rusten Elektriske er selvfølgelig NELFO medlem.

Medlemsnr.:252364
Org.nr.: 815 195 442

NELFO er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for mer enn 1.300 bedrifter som arbeider med installasjon innen for elektrofagene i Norge. Medlemmene omsetter for 26 milliarder kroner og har rundt 26.000 ansatte. Som bransjeorganisasjon arbeider NELFO for at bransjen skal utføre sine oppdrag med høy faglig kvalitet som fremmer sikkerheten i de elektriske installasjonene i Norge.
NELFOs bransjemerke er et kvalitetssymbol for forbundets bedrifter.